WEBESTEEM | FLASH CARDS | FORUM
art & design
webesteem magazine | numery archiwalne | nr 13 | design
art & design
art & design

Logo powinno
być proste.
Klient powinien je identyfikować na pierwszy rzut oka oraz kojarzyć pozytywnie.

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja

 

Logo to znak. Znak graficzny, który spełnia rolę informacyjną i marketingową. Jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej, tworzonym na podstawie nazwy firmy.

 

Głównym zadaniem logo jest wywarcie pierwszego dobrego wrażenia, nakierowanie osoby na firmę (symbolizowany podmiot) poprzez:

 • przyciągnięcie uwagi formą graficzną wyróżniającą to logo z otoczenia
 • powiązanie emocjonalne danej osoby z firmą (symbolizowanym podmiotem) poprzez adekwatną tej firmie (podmiotowi) formę graficzną.

Logo to często pierwszy „przedstawiciel” firmy, pierwsza graficzna reprezentacja tego, co dla niej ważne, czym się firma zajmuje, czym jest. W tym miejscu możemy mówić o identyfikacji firmy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi i znaczenia pierwszego wrażenia, a o to tu chodzi. Logo jest pierwszą rzeczą, na podstawie której firma będzie oceniana przez otoczenie.

Przede wszystkim logo musi być czytelne i łatwo rozpoznawalne. Dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką ilość kolorów (tak jak przysłowiowe idealne logo – logo firmy Blaupunkt).

Typy logo możemy podzielić na:

 • tematyczne – graficzne przedstawienie branży, dziedziny podmiotu,
 • graficzne – reprezentują wyobrażenia jakiegoś przedmiotu ze świata natury; charakterystyczne cechy tego przedmiotu są zgodne z atrybutami podmiotu,
 • abstrakcyjne – stanowi kompozycję geometryczną i nic ni mówi o branży, dziedzinie, produkcie itd.

Pod względem formalnym logo może składać się z:

 • logotypu (tylko czcionka, sam tekst, kompozycja oparta na liternictwie),
 • elementu graficznego – znaku (zwykle będącego symbolem),
 • połączenia obu powyższych.

Logo powinno być proste. Klient powinien je identyfikować na pierwszy rzut oka oraz kojarzyć pozytywnie. Oczywiście ma to na celu zwiększenie sprzedaży, zachęcenie do kupienia towaru lub utrwalenie pozytywnej opinii o firmie/produkcie. Projektując je należy pamiętać o mediach, w których będzie obecne. Często logo musi dobrze wyglądać w telewizji, Internecie, druku, na billboardzie, formularzu, długopisie, czapce z daszkiem i zapalniczce itp.

Identyfikacja wizualna jest opisem procedur dotyczących stosowania poszczególnych elementów graficznych identyfikujących firmę. To sposób komunikowania się firmy ze światem za pomocą symboli, barw, zestaw określonych (docelowo niepowtarzalnych, wyróżniających) cech i elementów. Procedury te opisują szczegółowo sposób użycia logo, jego budowę, wymiary, wersję, kolorystykę. Służą jasnemu sformułowaniu zasad stosowania logo firmy w różnych konkretnych sytuacjach. Wszystkie zasady zawarte są w formie księgi identyfikacji wizualnej (książka CI), która występować może i powinna w postaci elektronicznej i tradycyjnej. Podczas tworzenia księgi CI należy pamiętać o strategii firmy, jej celach, misji a także odbiorcach produktu. Księga taka zawiera też przykłady błędnego stosowania znaku i innych elementów w celu uniknięcia takiego stosowania elementów identyfikacji. Wszystkie procedury, zebrane i spisane, służą budowaniu spójnego wizerunku firmy/produktu i pozytywnego wyobrażenia o firmie/produkcie i utrwalenia tego w opinii klientów i/lub użytkowników.

Dla osoby, która wcześniej nie miała do czynienia z daną firmą, identyfikacja wizualna jest pierwszym obrazem firmy, jaki powstaje w jej świadomości. Dzięki identyfikacji firma przekazuje otoczeniu informacje o swoich celach, zasadach działania i priorytetach.

Etapy tworzenia systemu identyfikacji wizualnej powinny wyglądać mniej więcej tak:

 1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej – projekt (całość identyfikacji, logo, typografia, księga CI).
 2. Wdrożenie systemu. Proces w zależności od wielkości firmy i jej potrzeb komunikacyjnych trwa od kilku miesięcy do kilku lat.
 3. Nadzór nad wdrażaniem – weryfikacja przebiegu prac z księgą CI.
Wymyślanie i rysowanie takich łowców spojrzenia, działających na sferę pamięci i decydujących o zapamiętywaniu, wypracowanie najsilniejszych bodźców wizualnych, najbardziej drażniących efektów graficznych, stało się najważniejszym polem działania nowego zawodu – grafika projektanta (graphic designer). – Adrian Frutiger „Człowiek i jego znaki”.

Marcin Mościcki

art & design
webesteem magazine | nr 13 webesteem magazine is a part of webesteem.pl  |  copyright © 2001-2005 webesteem.pl  
art & design