WEBESTEEM | FLASH CARDS | FORUM
art & design
webesteem magazine | numery archiwalne | nr 14 | antykwariat
art & design

Heraldyka

Herby Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego

J. Daubmann: Chronica. Kurtzer Ausszug der preussischen Chronicken von dem Jar 1200 bis auff diese jetzige unsere Zeit, Królewiec 1566

 

Konradus książe mazowieckie, będąc ustawicznymi najazdy Prusów zwątlony, na sejmie walnym z Chrystianem biskupem uradzili braciej Krzyżaków domu niemieckiego, rycerzów Krystusowych tytułu Panny Maryjej, wygnanych z Syryjej przez Saraceny, wezwać. Którzy przybywszy do Prus, z Konradem książęciem kontrakt czynili: postąpiło im księże wszystkę chełmską ziemię i cokolwiek jest miedzy Wisła, Mokrą i Drwiącą rzekami. Kondycyje te były u stron uchwalone, aby Krzyżacy przeciwko Prusom i Litwie poganom ustawicznie wszystkimi siłami walczyli. A gdyby ich uśmierzyli i zwyciężyli, aby zaś książęciu Konradowi ziemię chełmską wrócili. A wszystkie ziemie, których by kolwiek pod pogany dostali, z wynalazku godnych ludzi za równo z książęciem mazowieckim i jego potomkami dzielili. Polakom tez krześcijanom, aby żadnego gwałtu ani krzywdy nie czynili, ani ich nieprzyjaciołom radą, ani pomocą pomagali, ale przeciwko poganom na każdą potrzebę, aby gotowi im pomagać byli. A jeśliby co z tych kondycyjej wykroczyli, aby winę i karanie pobrania dóbr dla niewdzięczności odnieśli. (Marcin Murinius, Kronika Mistrzów Pruskich. Na polskie z niemieckiego przełożona z przydaniem rzeczy pamięci godnych z rozmaitych kronik zebranych. W Toruniu drukował Malcher Neringk, Roku Pańskiego 1582)

Herby Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego

Herb zakonu krzyżackiego Herb kawalerów mieczowych Herb pierwszego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Henryka von Walpota Herb drugiego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ottona von Kerpena

Herb trzeciego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Henryka von Barta Herb czwartego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Hermana von Salzy Herb piątego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Konrada, landgrafa Turyngii Herb szóstego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Poppona von Osterny

Herb siódmego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Anno von Sangershausena Herb ósmego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Hartmana von Heldrungena Herb dziewiątego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Burcharda von Schwandena Herb dziesiątego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Konrada von Feuchtwangena

Herb jedenastego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Gotfryda von Hohenlohego Herb dwunastego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Zygfryda von Feuchtwangena Herb trzynastego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Karola z Trewiru Herb czternastego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Wernera von Orselna

Herb piętnastego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ludera, księcia Brunszwiku Herb szesnastego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Dytrycha von Altenburga Herb siedemnastego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ludolfa Königa Herb osiemnastego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Henryka Dusemera

Herb dziewiętnastego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Winrycha von Kniprodego Herb dwudziestego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Konrada Zöllnera von Rotensteina Herb dwudziestego pierwszego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Konrada von Wallenrodego Herb dwudziestego drugiego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Konrada von Jungingena

Herb dwudziestego trzeciego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulryka von Jungingena Herb dwudziestego czwartego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Henryka von Plauena Herb dwudziestego piątego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Michała Küchmeistra Herb dwudziestego szóstego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Pawła von Russdorfa

Herb dwudziestego siódmego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Konrada von Ehrlichshausena Herb dwudziestego ósmego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ludwika von Ehrlichshausena Herb dwudziestego dziewiątego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Henryka Reussa von Plauena Herb trzydziestego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Henryka Refflina von Richtenberga

Herb trzydziestego pierwszego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Marcina Truchsessa von Wetzhausena Herb trzydziestego drugiego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Jana von Tieffena Herb trzydziestego trzeciego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Fryderyka, księcia saskiego Herb trzydziestego czwartego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna

Herby Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego: J. Daubmann: Chronica. Kurtzer Ausszug der preussischen Chronicken von dem Jar 1200 bis auff diese jetzige unsere Zeit, Królewiec 1566

J. Daubmann

art & design
webesteem magazine | nr 14 webesteem magazine is a part of webesteem.pl  |  copyright © 2001-2005 webesteem.pl  
art & design