WEBESTEEM | BATTLE AREA | FORUM
art & design
webesteem magazine | nr 3 | prezentacje
art & design
art & design

Poczta
stanu
wojennego

Archiwalia

Poczta
stanu wojennego

 

Mają Państwo przed sobą archiwalny zbiór znaczków i stempli wykonywanych w czasach stanu wojennego. Stemple są autorstwa internowanych działaczy Solidarności. Znaczki pochodzą z najróżniejszych źródeł. Trudno wyśledzić dziś ich historię i dotrzeć do autorów. Wielu z nich zostało aresztowanych, części udało się uniknąc tego losu. Niektórzy z nich do dziś mają w domach stare maszyny poligraficzne i ze skromności niezbyt chcą chwalić się swoją przeszłością. Trudno jest spisać losy tych druków z jednego województwa, nie mówiąc już o całości kraju.

 

Wiadomo, że dzięki ich kupowaniu w tamtych czasach można było sfinansować wiele akcji wymierzonych w ówcześnie panujący ustrój. Ze sprzedaży tych znaczków utrzymywane były rodziny internowanych i zwolnionych z pracy działaczy. Drukowano też ulotki i książki.

Mam nadzieję, że moja skromna kolekcja przyczyni się do powstania kiedyś całościowego opracowania historii tych znaczków i stempli, jak również wydawanych w podziemiu kart pocztowych.

Zwracam się z prośbą do innych posiadaczy podobnych zbiorów, aby, tak jak ja, udostępnili je szerszemu ogółowi. Różnie dziś możemy się odnosić do tamtych czasów, czy ówczesnych liderów podziemia. Ale nie dajmy odejść w zapomnienie temu w co wtedy wierzyliśmy.

Przemysław Bielewicz


art & design
webesteem magazine | nr 3 webesteem magazine is a part of webesteem.pl  |  copyright © 2001-2004 webesteem.pl  
art & design