WEBESTEEM | BATTLE AREA | FORUM
art & design
webesteem magazine | nr 3 | typografia
art & design
art & design

Najsłynniejsze
dzieło
Rennera
czyli Futura zaprojektowana została w latach 1927-30

Prezentacja

Paul Renner

 

Futura stała się ostatnio “czcionką modną”. Raczej nie trudno się temu dziwić biorąc pod uwagę to, że krój ten należy do klasyki dwudziestowiecznej typografii. W tym miejscu warto chyba poświęcić twórcy tej czcionki kilka słów, jak i przedstawić jego mniej znane prace.

 

Paul Renner urodził się w 1879 roku w Werningerode (Niemcy). Studiował architekturę i malarstwo m. in. na uniwersytetach w Berlinie i Monachium.W 1907 roku rozpocząl, trwającą 10 lat współpracę z monachijską oficyną wydawniczą Georga Mullera. Później kierował między innymi wydziałem typografii we frankfurckiej Kunschtschule. W 1933 jako reprezentant Rzeszy na Triennale sztuki w Mediolanie otrzymuje Grand Prix wystawy.

Renner nigdy nie był oficjalnie związany z grupą Bauhausu, ale znamienne jest, że jego konstruktywistyczne podejście to tematu projektowania literniczego dało mu palmę pierwszeństwa w kreowaniu celów i pryncypiów rodzącej się w Niemczech w latach dwudziestych nowej sztuki i nowej typografii. W świetle tych faktów nie wydaje się zaskakujący rozkaz Hitlera, dymisjonujący Rennera z frankfurckiej Kunschtschule, co miało miejsce w 1933 roku – tym samym roku w którym zamknięta została szkoła Bauhausu w Berlinie. Renner otrzymał od nazistów etykietkę “artysty bolszewickiego”.

Począwszy od lat dwudziestych ubiegłego stulecia Renner stał się jedną z najbardziej cenionych postaci w niemieckim środowisku artystycznym – zawdzięczał to między innymi licznym publikacjom na temat projektowania literniczego, z których najbardziej znane są, uznawane dziś za klasykę opracowań typograficznych, “Typographie als kunst” wydana w 1922 oraz “Die kunst der typographie” z 1948 roku.

Najsłynniejsze dzieło Rennera czyli Futura zaprojektowana została w latach 1927-30 i stanowi sztandarowy przykład konstruktywizmu w projektowaniu kroju pisma. Futura jest bezszeryfową antykwą linearną, będącą wizualizacją geometrycznego modernizmu - stylu projektowania lansowanego przez szkołę Bauhausu. Krój ten błyskawicznie zyskał należną mu renomę i stał się jednym z najważniejszych dokonań projektowania typograficznego w dwudziestym wieku.

W 1931 roku w warszawskiej odlewni czcionek „Idźikowski i spółka” powstał krój wzorowany na Futurze, nazwany Paneuropa, stając się na wiele lat jednym ze standardów projektowania literniczego w Polsce.

Paul Renner jest także twórcą
między innymi następujących krojów pisma:

Plak, bezszeryfowa antykwa linearna zaprojektowana w 1930 roku.

Tasse, bezszeryfowa antykwa linearna, przeprojektowana w 1994 roku przez Guya Jeffreya Nelsona.

Ballade, krój gotycki z 1937 roku.

Maciek Podstolski

art & design
webesteem magazine | nr 3 webesteem magazine is a part of webesteem.pl  |  copyright © 2001-2004 webesteem.pl  
art & design