WEBESTEEM | BATTLE AREA | FORUM
art & design
webesteem magazine | archive issues | no. 9 | presentation
art & design

Mini Gallery

Tiffany Bozic

Tiffany Bozic was born on a farm in Arkansas in 1979. Growing up in rural surroundings untill she was six, then her family relocated to Ohio. She lived in a suburb of Cleveland until she was 17. Following high school, Tiffany attended the Columbus College of Art and Design on scholarship. Early on, she had her doubts about studying art in such a formal setting. However, it provided her the opportunity to leave home and to explore a new place. She stayed a year and a half, absorbing what she could of technique and history. In the end, feeling that the structured environment was threatened the heart of her work, she left for Portland, Oregon. She spent a few months there, working very little. Soon she was on the road again, this time heading south to San Francisco. It was in her three years in San Francisco that Tiffany became serious about pursuing life as a working artist. She found a community of like-minded people who supported her. Through their encouragement, she began to show her very personal paintings at small galleries. Since then, she has dedicated herself to her paintings and relocated to Oakland.

tiffanybozic.net

 

Tiffany Bozic urodziła się na farmie w Arkansas w 1979 roku, gdzie spędziła pierwsze sześć lat dzieciństwa, dopóki rodzina nie przeprowadziła się do Ohio. Do 17 roku życia mieszkała na peryferiach Cleverland. Po ukończeniu High School, Tiffany dostała stypendium na Columbus College of Art and Design. Od początku miała wątpliwości co do studiowania sztuki w formalnej instytucji. Była to jednak okazja żeby opuścić dom rodzinny i zwiedzić nowe okolice. Została w szkole półtora roku, podczas pobytu wchłaniając tyle techniki i historii ile tylko mogła. W końcu, nie zgadzając się ze strukturą edukacyjną uczelni przeniosła się do Portland w stanie Oregon, gdzie przebywała parę miesięcy, mało tworząc. Wkrótce znowu była w drodze, tym razem kierując się na południe, do San Francisco. Właśnie podczas trzyletniego pobytu w San Francisco, Tiffany zdecydowała się na życie artystyczne. Znalazła tam grono ludzi o podobnych upodobaniach i uzyskała wsparcie. Zaczęła wystawiać swoje bardzo osobiste obrazy po małych galeriach. Tiffany mieszka teraz w Oakland gdzie kontynuuje swoją twórczość artystyczną.

Tiffany Bozic

art & design
webesteem magazine | nr 9 webesteem magazine is a part of webesteem.pl  |  copyright © 2001-2004 webesteem.pl  
art & design