WEBESTEEM | FLASH CARDS | FORUM
art & design
webesteem magazine | najnowszy numer | numery archiwalne | rozmaitości | relacje | recenzje | kontakt
art & design

 

Recenzje

Książki 

Na zdjęciu:

Okładka książki "NATALIA LL. TEXTY. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL" (na okładce fragment pracy – fotografii Natalii LL pt. „Słowo” z 1971 roku)

 

 

Texty kanoniczne

Artykuły, notatki, manifesty napisane przez Natalię i o jej twórczości. Wybrane przez samą artystkę, przez nią zaakceptowane, a tym samym uświęcone i poniesione do rangi kanonicznej interpretacji jej sztuki.

Ułożone chronologicznie, nie według autorów. Dzięki temu dotyczą tych samych realizacji i się uzupełniają. Na początek oryginalne teksty Natalii, potem recenzje w których są obficie cytowane. Tak jest zazwyczaj, bo o twórczości Natalii najlepiej pisze ona sama, dlatego krytycy odwołują się bezpośrednio do jej precyzyjnych wypowiedzi.

Kilka wywiadów. Nie lubi ich udzielać i rzadko to czyni. Umawiając się na rozmowę dokładnie wypytuje o jej temat i pytania jakie padną. W trakcie wywiadu potrafi wyciągnąć wcześniej przygotowaną kartkę, na której spisała skrupulatnie przemyślaną odpowiedź i podać ją interlokutorowi zamiast tracić czas na niepotrzebne gadanie.

Kilka zdjęć. Z Dłubakiem, Lewczyńskim, Kajetanem Sosnowskim, Carolee Schneemann, Valie Export, Zofią Rydet, a także Ludwińskim, Krakowskim, Czatoryską. Reprodukcje jej prac – nie dużo. Przywołane dla porządku, jako odniesienia do tekstów. To przecież nie album. Wszystko przetłumaczone na angielski.

Idealne podsumowanie twórczości. Zapis retrospektywny. Podsumowanie, nie zamknięcie. Natalia LL jest dalej aktywna: uczy, realizuje własne projekty, robi wystawy. Niejednym jeszcze nas zaskoczy.

Udało się! Napisać kilka słów o Natalii LL i nie użyć słowa feminizm.

Agnieszka Gniotek
 

Natalia LL. Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL

Galeria Bielska BWA 2004

Galeria Bielska BWA wydała w październiku 2004 roku książkę pt. „Natalia LL Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL”. Zawiera ona m.in. unikatowe, nigdzie niepublikowane teksty autorskie artystki o ogromnej wartości intelektualnej, jej publikacje, które były dotąd umieszczane w katalogach wystaw bądź czasopismach w Polsce i za granicą, i znane one były jedynie nielicznej grupie odbiorców sztuki, a także teksty o artystce i fenomenie jej twórczości pióra polskich oraz zagranicznych krytyków i historyków sztuki z lat 1970–2004.

Natalia LL od ponad czterdziestu lat uprawia bardzo oryginalną sztukę, wykorzystując malarstwo, rysunek, fotografię, instalację, rzeźbę, sztukę performance i wideo. Należy do czołówki polskich artystów medialnych oraz najważniejszych przedstawicielek sztuki feministycznej na świecie Jej eksperymenty formalne zawsze podbudowane były ogromną wiedzą i głębokimi przemyśleniami. Natalia LL już w latach 70. cieszyła się międzynarodowym uznaniem. Jej seria fotografii pt. „Sztuka konsumpcyjna” poruszyła uczestników 9 Biennale Młodej Sztuki w Paryżu. Mimo ogólnych inspiracji sztuką światową na przestrzeni dekad (np. konceptualizm, body art), ale także przekraczaniu wszelkich ram i konwencji, dla artystki najważniejsze są jej własne pytania o naturę sztuki; jej twórczość – oryginalna, osobista i niepowtarzalna – jest bardzo odrębna i trudno ją sklasyfikować. Książka ukazuje się w roku 40-lecia pracy twórczej artystki.

Tom, poprzedzony wstępem Agaty Smalcerz, dyrektorki Galerii Bielskiej BWA, pt. „Natalia LL – ekspresja i kreacja”, otwiera tekst Natalii LL pt. „Fotografia” z 1970 roku, w którym autorka pisze m.in. „Interesuje mnie fotografia wizualna, w której wartość znaku jest większa, albo przynajmniej taka sama jak znaczenia (...)”; jest w nim też tekst Natalii LL pt. „Sztuka i wolność”, a w nim stwierdzenie autorki najczęściej przywoływane przez krytyków: „Sztuka jest poszukiwaniem wolności. Wolność jest celem samym w sobie, sztuka zaś ten cel realizuje”. O kolejnych wystawach Natalii LL, jej akcjach i performances, miejscu jej twórczości w sztuce polskiej i światowej piszą m.in. Ryszard Ratajczak (rozdział pt. „Sztuka autokreacji, czyli Natalia LL lat osiemdziesiątych”), Andrzej Saj („Znaki obecności”), Grzegorz Sztabiński („Egzystencja i konsumpcja w sztuce Natalii LL”), Adam Sobota („Sfery sztuki”), Jan Kurowicki („Gra fotogenią”), Marek Grygiel („Nie tylko fotografia”), Bożena Kowalska („Przestrzeń wizyjna”); są w tomie wywiady z Natalią LL przeprowadzone m.in. przez Wiesławę Wierzchowską i Krzysztofa Jureckiego.

Książka liczy ponad 519 stron, ma format A5, jest dwujęzyczna (polski, angielski), papier offsetowy, druk czarno-biały, okładka kolorowa (na okładce fragment pracy – fotografii Natalii LL pt. „Słowo” z 1971 roku), cena 40 zł.

Kontynuacją „TEXTÓW” będzie książka pt. „Śnienia” z tekstami (sny) Natalii LL, a także płyta DVD zawierająca fotograficzną i filmową rejestrację performances artystki oraz jej twórczości wideo-art. Współwydawcami książki i płyty są: BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej oraz Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu.

Patronem medialnym wystawy twórczości Natalii LL pt. „Podsumowania” (Galeria Bielska BWA, październik 2004) oraz książki „NATALIA LL. TEXTY” są: miesięcznik „Foto”, „Kwartalnik Fotografia” oraz Galeria&Księgarnia Fotograficzna f5.

 

 

Teoria, historia, albumy...

 

Na półce z książkami o fotografii powolutku zaczyna robić się ciaśniej. I to nie tylko dlatego że pojawia sie coraz więcej różnego rodzaju albumów. Za sprawą samych zainteresowanych – artystów parających się fotografią – można dowiedzieć się więcej o ich twórczości.

Galeria Bielska przy okazji retrospektywnej wystawy prac Natalii LL „Podsumowania” wydała zbiór tekstów artystki z lat 1970 – 2004 uzupełniony o unikalne zdjęcia z tych lat oraz teksty krytyków i historyków sztuki poświęcone artystce.

Całość stanowi znakomite kompendium poszerzające wiedzę na temat jej, niełatwej przecież w odbiorze, twórczości. Zwykło się mawiać, że sztuka powinna bronić się sama i jeśli trzeba tłumaczyć znaczenie dzieła to jest klęska artysty. Być może to prawda, jednak zawsze warto poznać źródła inspiracji twórczych, podstawy na których opiera się filozofia twórczego działania. Niewątpliwie najbardziej pomocne mogą być w takim procesie własne przemyślenia artysty przelane na papier. Ważna jest oczywiście interpretacja dzieła dokonywana przez krytyków i historyków sztuki. Jednak odbywa się to na podstawie poznanej twórczości i dogłębnej wiedzy tych ostatnich. A są przecież tacy widzowie – odbiorcy sztuki – którzy chętnie sami zinterpretują to, co widzą. Teksty własne artysty mogą być podstawą takiej interpretacji. W przypadku „Tekstów Natalii LL” mamy do czynienia jednak z czymś więcej. To w istocie historia jej twórczości, jej związków z innymi artystami, ze sztuką.

I jeszcze ciekawostka – książka jest dwujęzyczna; w jednym woluminie zawarta jest treść w języku polskim i angielskim. To znakomita promocja polskiej artystki.

Zbigniew Włodarski

 

Natalia LL: Natalia LL „Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL”
Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2004
Galeria Bielska BWA : 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11, tel./faks 033/ 812 58 61, 033/ 812 41 19
Strona: www. galeriabielska.pl »»
e-mail: galeriabielska@pro.onet.pl »»

Kontakt

art & design
webesteem magazine | nr 17 webesteem magazine is a part of webesteem.pl  |  copyright © 2001-2005 webesteem.pl  
art & design