WEBESTEEM | BATTLE AREA | FORUM
art & design
webesteem magazine | najnowszy numer | numery archiwalne | rozmaitości | relacje | recenzje | kontakt
art & design

 

Recenzje

Książki 

Na zdjęciu:

Okładka książki "Konceptualność fotografii" z fotografią Zdzisława Beksińskiego pt. "Strefa" (1957)

 
 

Adam Sobota : Konceptualność fotografii

Galeria Bielska BWA 2004

Samego autora nie trzeba już chyba nikomu szerzej przedstawiać. Warto jednak wspomnieć, że specjalizuje się on w fotografii i problematyce sztuki współczesnej, jest również odpowiedzialny za zbiór fotografii artystycznej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Cieszy więc, że po bardzo dobrze przyjętej książce Szlachetność techniki. Artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku (Warszawa 2001), doczekaliśmy się jego kolejnej publikacji.

A. Sobota przedstawia tutaj fotografię jako medium sztuki konceptualnej i sztuki ciała w drugiej połowie XX wieku, skupiając się głównie na polskich artystach. Im właśnie poświęca pierwszą część książki “Fotografia i sztuka polska drugiej połowy XX wieku”, omawiając w niej m.in. twórczość Zdzisława Beksińskiego, Bronisława Schlabsa, Jerzego Lewczyńskiego, Zbigniewa Dłubaka, Andrzeja Pawłowskiego, Natalii LL i Zofii Kulik. W drugiej części “Pomiędzy naturą a muzeum” autor skupia się na teorii fotografii: rozprawia o jej współczesnej recepcji, o automatyzmie technicznego obrazowania, a także zmaga się z trudnym do jednoznacznego zdefiniowania pojęciem postmodernizmu w fotografii.

Jedno jest pewne: autor oddaje nam do rąk materiał, który wkrótce stanie się “lekturą obowiązkową” dla wszystkich zainteresowanych relacjami i uwarunkowaniami fotografii wśród innych sztuk i mediów.

“Artyści, którym [Sobota] poświęcił kilka rozdziałów, w większości nie ograniczają się do tej jednej dziedziny, choć należą do klasyki polskiej fotografii. To dowód, że fotografia nie jest tylko domeną fotografików, ale medium, z którego korzystają – i znacznie wzbogacają jego rozumienie – artyści sztuk wizualnych. Reprodukowane zdjęcia umożliwią Czytelnikowi porównanie opisów i analiz z dziełem (...)” Agata Smalcerz

opracowali: Krzysiek Makowski i redakcja "BF"

 

Najczęściej wystawie w galerii towarzyszy katalog. Mniej lub bardziej ilustrowany – do takich publikacji jesteśmy przyzwyczajeni, wielu z miłośników sztuki zbierało i nadal kolekcjonuje katalogi z reprodukcjami dzieł. W poprzednich latach bywały substytutem prawdziwych albumów. Jednak niektóre galerie wychodzą przed szereg i coraz częściej integralną częścią wystawy staje się publikacja książkowa jej autora lub krytyków zajmujących się daną dziedziną. Przykładem takich tendencji są dwie książki wydane przez Galerię Bielską BWA w Bielsku Białej.

„Konceptualność fotografii” Adama Soboty to zbiór esejów o wybranych zjawiskach w polskiej sztuce, gdzie artyści posługiwali się fotografią by postawić najważniejsze pytania – o podstawy sztuki, jej filozofię i możliwości. Część pierwszą Adam Sobota poświęcił fotografii i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku przywołując postaci Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego, Bronisława Szlabsa, Zbigniewa Dłubaka, Andrzeja Pawłowskiego, Zbigniewa Staniewskiego, Natalii LL, Zofii Kulik, artystów lat 90. Druga część porusza zagadnienia bardziej ogólne, związane raczej z filozofią fotografii – stanowi jednak znakomity grunt do poznania i zrozumienia współczesnej sztuki, zwłaszcza zawiłych meandrów modernizmu, postmodernizmu...

Adam Sobota który od pierwszej połowy lat 70. specjalizuje się w fotografii i problematyce sztuki współczesnej, zajmując się między innymi zbiorem fotografii w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących fotografii. Był także organizatorem i kuratorem wielu wystaw i prezentacji monograficznych poświęconych miedzy innymi Witoldowi Rommerowi, Zbigniewowi Dłubakowi, Aleksandrowi Krzywobłockiemu i Zdzisławowi Beksińskiemu. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zbigniew Włodarski

 

Adam Sobota: Konceptualność fotografii
Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2004
Galeria Bielska BWA : 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11, tel./faks 033/ 812 58 61, 033/ 812 41 19
Strona: www. galeriabielska.pl »»
e-mail: galeriabielska@pro.onet.pl »»

Kontakt

art & design
webesteem magazine | nr 17 webesteem magazine is a part of webesteem.pl  |  copyright © 2001-2004 webesteem.pl  
art & design