WEBESTEEM | BATTLE AREA | FORUM
art & design
webesteem magazine | najnowszy numer | numery archiwalne | rozmaitości | relacje | recenzje | kontakt
art & design

 

Recenzje

Książki 

Na zdjęciu:

Okładka książki "Artyści radykalni" z fotografią Zofii Kulik i Przemysława Kwieka pt. "Dziecko w muszli klozetowej" (1973)

 
 

Jerzy Truszkowski : Artyści radykalni

Galeria Bielska BWA 2004

"To jest książka o dzielnych ludziach, którym ja tej dzielności zazdroszczę" - deklaruje na wstępie swojej książki Jerzy Truszkowski. Ale nie jest to monografia bohaterów II wojny światowej, ale rzecz o artystach niedocenianych, radykałach sztuki, którzy nie istnieją w większości państwowych galerii ani w świadomości ludzi.

Truszkowski - artysta, muzyk i krytyk sztuki - opisuje barwne postacie Andrzeja Partuma, Zbyszko Trzeciakowskiego, Zbigniewa Libery czy Przemysława Kwieka. Artystów radykalnych często aż do granicy samobójstwa, żeby wymienić choćby Trzeciakowskiego, który kazał uczestnikom swojej akcji rzucać po jednej cegle do niewidocznego dla nich dołu. Na jego dnie leżał sam Trzeciakowski - nagi i z zawiązanymi oczami.

"Artyści radykalni" to kronika niektórych z ich zapomnianych już akcji. Truszkowski zna to środowisko najlepiej - jest lub był ich przyjacielem, obserwatorem rozwoju ich sztuki i często kolekcjonerem.

Pisząc o roli tych twórców dla sztuki polskiej, nie próbuje nawet być obiektywny. Po prostu chce wywalczyć dla nich właściwą im, jego zdaniem, pozycję. Pisze raz z pasją krytyka sztuki, innym razem posługując się anegdotą.

Choć czasami zasypuje nas nazwiskami, jego książkę czyta się lekko. A warto ją przeczytać, żeby zrozumieć, dlaczego za sto lat nasze wnuki będą stały w kolejce, żeby zobaczyć wystawę "Artyści radykalni przełomu XX i XXI wieku", tak jak my stoimy dziś w kolejkach do obrazów impresjonistów.

Łukasz Kałębasiak

 

Książką, która została wydana w związku z wystawą dzieł Przemysława Kwieka „Przeciw niezbyt rozumnym w sprawach nowoczesnych” w Galerii Bielskiej BWA, która odbyła się w marcu tego roku, jest zbiór „Artyści radykalni/Radical artists” Jerzego Truszkowskiego. Autor przedstawia sylwetki artystów znanych i uznanych, ale jak uważa, w naszych warunkach zbyt radykalnych, by zakwalifikować się do panteonu artystów, których dzieła podziwiać można w muzeach.

To właściwie bardzo osobista historia sztuki współczesnej zawężona do takich nazwisk jak między innymi Przemysław Kwiek, Zofia Kulik, Paweł Kwiek, Zbyszko Trzeciakowski, Jacek Kryszkowski, Andrzej Partum. Refleksje uzupełnia spora liczba ilustracji ze zbiorów własnych autora – co ułatwia nieco właściwy odbiór książki, która sama w sobie jest dziełem sztuki radykalnej.

Zbigniew Włodarski

 

Jerzy Truszkowski: Artyści radykalni
Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2004
Galeria Bielska BWA : 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11, tel./faks 033/ 812 58 61, 033/ 812 41 19
Strona: www. galeriabielska.pl »»
e-mail: galeriabielska@pro.onet.pl »»

Kontakt

art & design
webesteem magazine | nr 17 webesteem magazine is a part of webesteem.pl  |  copyright © 2001-2004 webesteem.pl  
art & design