WEBESTEEM | BATTLE AREA | FORUM
art & design
webesteem magazine | najnowszy numer | numery archiwalne | kontakt
art & design
Joanna Tække : Dolls

 Dolls

Between Imagination and Reality


The most beautiful to me is simplicity and the person contained within. I am constantly in search of this one, attempting to understand the pains as well as the pleasures. Trying to catch human expeirences in body-language and mimics.

I make use of natural as well as artificial and even "recycled" materials. Wire, acrylics, mixed medium.

I have been exhibiting in galleries in Denmark for the past four years. Current exhibition: "Between Imagination and Reality", Gallery of Modern Art, Odense.

 

Najpiękniejsza dla mnie jest zwyczajność i zawarty w niej człowiek. Tego człowieka ciągle szukam i staram się zrozumieć jego ból i radość. Próbuję zatrzymać ludzkie doznania w gestach i mimice.

Stosuję zarówno materiały naturalne jak i sztuczne, a nawet "odpadkowe". Drut, akryl, technika mieszana.

Wystawiam w galeriach w Danii od czterech lat. Aktualna wystawa: "Między fantazją, a rzeczywistością", Galeria Sztuki Nowoczesnej, Odense.

Joanna Tække

 

Joanna Tække
Dolls : Between Imagination and Reality

Kontakt

art & design
webesteem magazine | nr 17 webesteem magazine is a part of webesteem.pl  |  copyright © 2001-2007 webesteem.pl  
art & design