WEBESTEEM | BATTLE AREA | FORUM
art & design
webesteem magazine | najnowszy numer | numery archiwalne | rozmaitości | relacje | recenzje | kontakt
art & design

 

Nathalia Edenmont

Interview© 2004 Nathalia Edenmont

Sztuka jest częścią świata

Kiedy zauważyłaś, że są rzeczy, którymi chciałabyś się podzielić z ludźmi?
- Kiedy miałam trzy lata i pokazałam rodzicom swoje rysunki.

Urodziłaś się na Ukrainie. Jak pamiętasz swoją przeszłość?
- Wspominam ją dobrze.

Czy sądzisz, że sztuka może zmienić świat?
- Sztuka jest częścią świata.

Krew jest jednym z atrybutów śmierci. Na Twoich zdjęciach jest jednak nieobecna. Prace oddają pewien spokój i niewinność.
- Zachodnie społeczeństwo próbuje utrzymywać czystą fasadę, będąc wewnętrznie brzydkim i przygnębiającym. Zupełnie odwrotnie niż w Rosji.

Co dzieje się ze zwierzętami po zakończonej sesji fotograficznej?
- Są likwidowane w sposób zgodny ze szwedzkim prawem.

Czy istnieje coś takiego, jak humanitarna śmierć?
- W szwedzkim prawie tak.

Czy posiadasz w swoim dorobku prace inne od tych ze zwierzętami? Jeśli tak, czy możesz nam o nich opowiedzieć?
- Zaczęłam od malarstwa tradycyjnego.

Czego się najbardziej obawiasz?
- Tego samego, co wszyscy inni.

Czy obawiałaś się reakcji społeczeństwa, kiedy przygotowywałaś się do wystawy?
- Nie.

Po wystawie otrzymałaś bardzo wiele negatywnej prasy. Czy zmieniło Cię to w jakiś sposób?
- Zwracam uwagę jedynie na dobra prasę. Pobudza mnie to.

Czy grożono Tobie lub sprawiano, ze czułaś się niepewnie?
- Tak.

Jak się czujesz, kiedy spotykasz się z niezrozumieniem?
- Tak samo, jak każda niezrozumiana osoba.

Czy jesteś szczęśliwa mieszkając w Szwecji?
- Szwecja przewyższa wszystkie inne kraje.

Czy uważasz się za fotografa czy bardziej za rzeźbiarza?
- Jestem artystką.

Czy łatwo jest wystawiać i promować Twoja sztukę? Czy utrzymujesz się ze swojej sztuki?
- Tak.

Co Cię najbardziej inspiruje w życiu?
- życie samo w sobie.

Jakie kierunki, Twoim zdaniem przyjmie Twoja sztuka w przyszłości?
- Nowe kierunki.


© 2004 Nathalia Edenmont

Tłumaczenie: Sylwia Banasiak
 

Art is part of the world

Interview by Adam Szrotek

When did you discover that there are some things you would like to show people?
- When I was three years old I showed my drawings to my parents.

You were born in Ukraina.  How do you remember your past?
- I rember it well.

Do you think that art can change the world?
- Art is part of the world.

Blood is one of the attributes of death. We do not see it in your images, they seem so serene and innocent in a way; is there a reason for that?
- Western society tries to keep a clean fasade while it is ugly and grim on the inside, the complete  opposite to Russia.

What happens to the animals after the session is over?
- They are disposed of according to Swedish law.

Is there such thing as humanitarian death?
- In Swedish law there is.

Have you done any other works exept the ones with animals? If yes, can you please tell us about them?
- I started with classical paintings.

What is your biggest fear?
- The same as for everbody else.

Were you concerned about people's reactions when prepearing for the exhibition?
- No.

You recived a lot of bad press after your exhibit. Has that changed you?
- I only take notice of good press, wich stimulates me.

Did people threaten you or made you feel uncomfortable?
- Yes.

How do you feel when you are misunderstood?
- I feel like anyone who is missunderstood.

Are you happy living in Sweden?
- Sweden is superior to all other countries.

Do you consider yourself a photographer or a sculpturer?
- I´m an artist.

Is it easy to exhibit/promote your art? Are you able to support yourself this way?
- Yes.

What inspires you the most in life?
- Life itself.

What direction, do you think will your art take in the future?
- New directions.

 

Z Nathalią Edenmont rozmawiał Adam Szrotek

 

 

Nathalia Edenmont: Art is part of the world
Url: http://www.wetterlinggallery.com/artists/nathaliaedenmont/overview.htm »»

Kontakt

art & design
webesteem magazine | nr 17 webesteem magazine is a part of webesteem.pl  |  copyright © 2001-2007 webesteem.pl  
art & design